Nâng cao hiệu quả các hoạt động của đề án Tuyên Truyền,Giáo Dục,Đạo Đức lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020

Đăng lúc: Thứ năm - 11/04/2013 07:27 - Đã xem: 1780 - Người đăng bài viết: admin
Ngày 01/10/2009 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 3391/QĐ-BVHTTDL về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010- 2020”; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa chọn xã Tân Lập là địa bàn đại diện cho đặc trưng cơ bản cần thiết để tỉnh triển khai thực hiện Đề án.

 

Với mục tiêu: Bằng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiết thực, phù hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc gìn giữ, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam nói chung và gia đình tại địa phương nói riêng thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua hơn 3 năm tổ chức thực hiện, Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020” tại xã Tân Lập (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đạt hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới trong gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, giáo dục, đạo đức lối sống trong gia đình..., từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào gia đình, hạn chế được hành vi vi phạm đạo đức, xem nhẹ pháp luật của một số người trong cộng đồng dân cư...

Ngay sau khi tiếp nhận, Ban quản lý Đề án, cấp huyên/ xã/thôn được thành lập, thành phần tham gia là cán bộ chủ chốt ở các ngành, đoàn thể liên quan. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban quản lý Đề án các cấp kịp thời triển khai các hoạt động, tập trung truyên truyền đến toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã và các địa bàn lân cận.

Thông qua các buổi sinh hoạt tổ/nhóm, tháng/lần, Ban quản lý cấp thôn tuyên truyền những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc được gia đình gìn giữ, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước: Yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, kính trên nhường dưới..,các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về gia đình và công tác gia đình. Hơn 120 bài viết về tầm quan trọng, ý nghĩa về xây dựng gia đình, sự cần thiết về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình...; phản ánh sự xuống cấp của giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình, các tệ nạn xã hội, nạn bạo hành, nạn xâm hại trẻ em...của cộng tác viên được chuyển tải qua hệ thống loa phát thanh của xã, Đài truyền thanh địa phương.

Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “xã phường phù hợp với trẻ em”,“ Xây dựng nông thôn mới”,“ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”,“5 không 3 sạch”... được Ban quản lý Đề án xã/thôn phối hợp với các ngành, tổ chức đoàn thể cùng cấp lồng ghép thực hiện..

Các mâu thuẩn, xung đột giữa các thành viên trong gia đình được giải quyết kịp thời thông qua tổ hòa giải. Nếu như năm 2009 toàn xã có 14 hộ gia đình có bạo lực thường xuyên thì đến thời điểm 30/6/2012 chỉ còn 02 hộ. Hiện tượng tảo hôn đã chấm dứt, các thành viên trong gia đình biết điều chỉnh hành vi của mình, tệ rượu chè say sưa, nạn lô đề, trộm cắp giảm dần.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Đề án đang còn gặp nhiều khó khăn:

          Cấp ủy và chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm đến việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông theo nội dung hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên, còn nặng về hình thức và chỉ chú trọng đến truyền thông về bạo lực gia đình. Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông còn nhiều hạn chế, hình thức chuyển tải thông tin qua hệ thống loa phát thanh xã chỉ phục vụ khoảng 60% dân số trên địa bàn, các bản xa trung tâm: Bản Cồn, Bản Vây, Bản Bù khó tiếp cận. Việc họp nhóm tại các thôn chưa được thường xuyên, do đặc thù của địa phương nên số lượng người dân tham gia sinh hoạt không đồng đều. Ở các thôn dọc đường 9 số lượng người tham gia sinh hoạt đạt khoảng 90%, các thôn Vây I,II, Bản Bù, Bản Cồn số lượng người tham gia và thời gian sinh hoạt thấp, không đều. Tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế, chủ yếu vài bộ tài liệu về giáo dục gia đình, Hỏi đáp về Giới và pháp Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình do Vụ gia đình cung cấp, một số bài viết của cộng tác viên…

          Từ năm 2011, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch không hỗ trợ nguồn lực cho Đề án, thì địa phương hầu như không hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động trên. Ban quản lý Đề án cấp xã, thôn không ổn định, thay đổi thường xuyên, nhất là cấp thôn/bản, nên việc tiếp nhận tổ chức các hoạt động của Đề án hiệu quả thấp, công tác tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng truyền thông, vận động, kiến thức về gia đình… cho lực lượng trên cũng đang gặp nhiều khó khăn (vì cán bộ thay đổi). Một số Bản thuộc dân tộc thiểu số điều kiện đi lại khó khăn, tập quán cũ, trình độ dân trí thấp, phương tiện nghe nhìn thiếu, tài liệu thiếu, đã ảnh hưởng rất lớn trong tổ chức tuyên truyền, giáo dục. 

          Để những năm tiếp theo việc tổ chức thực hiện Đề án có hiệu cao hơn, cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm:

          Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của các cấp ủy, chính quyền trong việc tổ chức các hoạt động của Đề án, đặc biệt cấp xã/thôn. Tăng cường hỗ trợ nguồn ngân sách của địa phương để các hoạt động của Đề án có hiệu quả. Phối hợp với các ngành, tổ chức liên quan tạo sức mạnh tổng hợp trong việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân.      Phối hợp với Đài truyền thanh địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền: Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về gia đình và công tác gia đình, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; biểu dương những tấm gương người tốt việc, tốt việc; giáo dục về vai trò, vị trí, ý nghĩa của đạo đức, lối sống trong gia đình; những vấn đề mới phát sinh trong đời sống xã hội hiện nay có ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị đạo đức, lối sống của gia đình Việt Nam. Phê phán những biểu hiện sự xuống cấp của các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình, lối sống ích kỹ, các tệ nạn xã hội, tảo hôn, bạo hành trong gia đình, xâm hại trẻ em, thiếu quan tâm đến trẻ em và người già... Lồng  ghép các nội dung của Đề án với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; vào tiêu chí xét gia đình gia đình văn hóa, làng bản văn hóa...; phong trào “xã phường phù hợp với trẻ em”,“ Xây dựng nông thôn mới”... Duy trì  tổ chức sinh hoạt  hoạt, tổ nhóm 1 tháng/lần; tư vấn  tại gia đình, cộng đồng... nội dung xoay quanh các vấn đề được nêu trên.

Trưởng các thôn, bản là trưởng Ban quản lý Đề ấn cấp thôn, là những người gần gủi với nhân dân, nắm bắt kịp thời những thông tin, tâm tư, nguyên vọng, đồng thời hiểu biết tất cả những vụ việc xảy ra trong đời sống của của họ, vì vậy, cần phát huy hơn nữa trách nhiệm, vai trò của mình trong xử lý, hòa giải và báo báo kịp thời cấp trên những trường hợp khó, hoặc không xử lý được, để tìm biện pháp, giải pháp tích cực giải quyết những hiện tượng tiêu cực xảy ra trong mỗi gia đình, tránh tình trạng sợ trả thù hoặc vô cảm.

Cán bộ chuyên ngành các cấp tham mưu lãnh đạo ngành, địa phương, hỗ trợ nguồn lực trong các hoạt động truyền thông, tập huấn cung cấp kiến thức về giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức lối sống, cách ứng xử trong gia đình, về pháp luật, chính sách liên quan đến việc xây dựng gia đình, kỹ năng trong vận động, tuyên truyền... cho Ban quản lý Đề án cấp xã/thôn. Nhân bản tài liệu truyền thông, cung cấp đủ, kịp thời đến từng gia đình, cho lực lượng tuyên truyền viên nồng cốt của thôn, bản.

          Với trách nhiệm và sự nỗ lực cao của các cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban quản lý Đề án các cấp; Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020” triển khai trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), sẽ phát huy hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện những mục tiêu, chỉ tiêu theo Quyết định 3391/QDD0-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Tác giả bài viết: Lê Trần Hiền Thảo
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Video

Du lịch Việt Nam
Trang thông tin điện tử Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
ADB
sepon
Du lịch Đồng Nai
Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu
du lich quang binh
Du lich Son La
sepon hotel
Du lich Song Hien
Quangtri24h.com.vn

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 1787
  • Tháng hiện tại: 83569
  • Tổng lượt truy cập: 6320375

QTV online