Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

Chủ nhật - 17/08/2014 13:44
Sáng ngày 15/8/2014, Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khoá XI cho các cán bộ, Đảng viên toàn ngành.
Đồng chí Từ Quang Hoá - Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ báo cáo tại hội nghị
Đồng chí Từ Quang Hoá - Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ báo cáo tại hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc, BCH Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh cùng toàn thể các Đảng viên.

Hội nghị đã triển khai các chuyên đề: Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng XII của Đảng. 

Những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo và nội dung của Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI đã được đề cập và phân tích rõ, với mục tiêu chung: xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nghị quyết đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; đồng thời, chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa, qua đó các cán bộ Đảng viên trong toàn ngành nắm được các nội dung, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết, đồng thời xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại cơ quan đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

Bài; ảnh: Trương Phương Nhi

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây