Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Ất Mùi - Mừng đất nước thống nhất

Thứ sáu - 30/01/2015 09:34
Đảng ươm mùa xuân dân tộc

85 mùa xuân trước đây, có một sự trùng hợp ngẫu nhiên đã trở thành lịch sử, đó là sự kiện Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3-2-1930. Từ mùa xuân đó,  “ý Đảng, lòng dân” trở thành vũ khí “bách chiến bách thắng”, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì lý tưởng sáng ngời “không có gì quý hơn độc lập tự do”, đem lại Mùa xuân bất tận cho dân tộc. Xuân Ất Mùi này, Xuân 2015 là mùa xuân thứ 15 của thời kỳ 20 năm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa “tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

85 năm chiến đấu của Đàng là tám mươi lăm năm Đảng được dân tộc ta sinh thành, nuôi dưỡng và giao phó trọng trách. Tám mươi lăm năm ấy, hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, chiến công nối tiếp chiến công, Đảng ta đã không phụ lòng đất nước và dân tộc. 70 năm qua, kể từ mùa thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, thực hiện sáng tạo tư tưởng của Người, con thuyền Cách mạng Việt Nam đã vững vàng vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thành quả của cách mạng tháng Tám đã được giữ vững trong những lúc nguy nan nhất khi mà vận mệnh của dân tộc như “ngàn cân treo sợi tóc” bởi thù trong giặc ngoài”. Thành quả đó đã được phát huy cao độ trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược.

Hai cuộc kháng chiến trường kỳ, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh đánh bại mọi âm mưu xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ bằng chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu và 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước bằng chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Năm tháng sẽ trôi qua, những thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, đánh thắng hai đế quốc Pháp và Mỹ mãi mãi ghi đậm dấu ấn sâu sắc, có ý nghĩa lịch sử và thời đại.

Rồi 40 năm qua, nước nhà thống nhất và đi lên Chủ nghĩa xã hội, một cuộc trường chinh đầy vinh quang nhưng cũng nhiều trắc trở vì một cuộc sống mới, nhiều tương lai tốt đẹp hơn ngày nay. Trong cuộc hành trình vạn dặm, dù trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, dù bên cạnh những thành tích lớn còn có nhưng sai lầm, khuyết điểm, Đảng ta không ngừng đổi mới. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nước ta đạt được qua gần 30 năm đổi mới cho thấy, kết quả đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đổi mới đã góp phần nâng cao hơn hiệu quả lãnh đạo của Đảng; đồng thời, phát huy tốt hơn vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước theo quy định của pháp luật, nâng cao hơn chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phát huy vai trò làm chủ thực sự của nhân dân, đóng góp tích cực vào những thành tựu đổi mới chung của đất nước. Thế và lực của đất nước sau 30 năm đổi mới đã tăng lên rất nhiều.Việt Nam ngày nay là thành viên tích cực của ASEAN và hầu hết các tổ chức khu vực, Quan hệ kinh tế thương mại với trên 200 nước và vùng lãnh thổ; là thành viên của nhiều tổ chức, diễn đàn quốc tế (ASEAN, ASEM, APEC, WTO...); đang đàm phán tham gia TPP; chuẩn bị ký kết các hiệp ước của EU; tích cực tham gia giải quyết những vấn đề biên giới, lãnh thổ, biển đảo với các nước liên quan, góp phần giữ vững môi trường hoà bình khu vực và thế giới.

Về kinh tế, đã đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, kinh tế tăng trưởng, cơ sở vật chất - kỹ thuật được tăng cường, đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện; thực hiện có kết quả chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành; cơ cấu kinh tế ngành, vùng có sự chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; thực hiện có hiệu quả mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, giữa tiến bộ và công bằng xã hội; công tác giải quyết việc làm và xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả tốt; sự nghiệp giáo dục có bước phát triển mới về quy mô, đa dạng hoá về loại hình trường lớp; khoa học công nghệ và tiềm lực khoa học - công nghệ có bước phát triển nhất định; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân có tiến bộ; những giá trị văn hoá đặc sắc của dân tộc được kế thừa và phát triển, giao lưu hợp tác văn hoá với nước ngoài được mở rộng, các tài năng văn hoá - nghệ thuật được khuyến khích; chính sách phát triển nguồn nhân lực được chú trọng; quan hệ đối ngoại phát triển mạnh mẽ, vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng cao...

Năm 2014, trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến rất phức tạp, kinh tế thế giới  phục hồi chậm hơn dự báo. Xung đột xảy ra ở nhiều nơi, căng thẳng trên biển Hoa Đông và biển Đông”. Nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng CSVN, Chính phủ  triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 theo Nghị quyết của Quốc hội. Theo đánh giá của Thủ tướng: “Trong nước, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi nhưng môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp trong khi yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao. Nhu cầu cho phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh rất lớn nhưng nguồn lực còn hạn hẹp. Việc Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế, ngang nhiên hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển của Việt Nam, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước”.

Trong điều kiện kinh tế có nhiều khó khăn nhưng vẫn bố trí tăng nguồn lực từ ngân sách nhà nước đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển văn hóa, xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên.

Có được những kết quả đó là do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân rất quan trọng là Đảng ta đã thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, bao gồm cả việc xác định chủ trương, đường lối phát triển, xây dựng chiến lược, quy hoạch, cơ chế, chính sách; giáo dục rèn luyện, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; củng cố xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh chống những hiện tượng sai trái, tiêu cực trong Đảng. 

Bên cạnh những kết quả và chuyển biến tích cực, đất  nước ta vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đoàn kết nhất trí, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.

Mùa xuân năm 2015,  là mùa xuân thứ 85 của Đảng ta và là mùa xuân thứ 70 của nước Nhà nước Việt Nam độc lập, 40 năm Bắc-Nam sum họp một nhà, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, là năm Đại hội Đảng các cấp chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng. Mỗi Đảng viên của Đảng, mỗi người dân của nước Việt Nam anh hùng nguyện làm việc lao động, học tập hết sức mình để xây dựng Tổ quốc giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu như mong ước của Bác Hồ. Đó cũng là hành động thiết thực kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Người. Bác Hồ dạy chúng ta: thắng không kiêu, bại không nản. Lê Nin cũng từng chĩ dẫn những người cộng sản: “Chúng ta không cần những sự hăm hở điên cuồng. Điều cần thiết cho chúng ta, chính là những bước đi nhịp nhàng của những đoàn quân vững như gang thép của giai cấp vô sản” (Lê nin, Toàn tập, tập 36. NXB Tiến bộ, M, 1977, tr.256).

Chúng ta tin tưởng rằng, năm 2015 – năm Ất  Mùi, những con đường mùa xuân thêm rộng mở trên biển cả mênh mông, trên những đầm lầy và dốc đèo hiểm trở để những đoàn tàu, đoàn xe đất nước ắp đầy tiềm năng và trí tuệ Việt Nam tiếp tục vượt thác ghềnh, sóng dữ, cập bến vinh quang!

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thanh

 Từ khóa: mùa xuân, trở thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây