Huyền thoại đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh

Thứ hai - 19/05/2014 07:43
(QT) - Quyết định tổ chức tuyến chi viện chiến lược đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh và thực hiện thắng lợi quyết định đó là một sáng tạo chiến lược của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quyết định đó cũng thể hiện quyết tâm sắt đá, khát vọng giải phóng miền Nam, giành độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.
Đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ - Ảnh: TL
Đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ - Ảnh: TL

Đường Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh là cầu nối giữa hậu phương lớn miền Bắc với các chiến trường miền Nam, truyền tải ý chí, sức mạnh của hậu phương tới tiền tuyến, góp phần quyết định vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn là một chiến trường tổng hợp, nơi diễn ra cuộc đối đầu vô cùng quyết liệt giữa cuộc chiến đấu chống ngăn chặn của những người lính Trường Sơn với chiến tranh ngăn chặn của Hoa Kỳ; là nơi đối đầu giữa ý chí, trí tuệ của con người Việt Nam với những xảo quyệt và nền công nghệ quân sự tối tân của đế quốc Mỹ. Và thắng lợi cuối cùng thuộc về con người Việt Nam, thuộc về những chiến sĩ Trường Sơn. 

Tháng 1/1959, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 (khóa II) mở rộng do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, họp tại Hà Nội, xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là giải phóng miền Nam. Phương pháp cách mạng và phương thức đấu tranh là dùng bạo lực cách mạng... 

Ngày 5/5/1959, Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Ủy ban Thống nhất Trung ương thừa lệnh Bộ Chính trị trực tiếp giao nhiệm vụ cho Thượng tá Võ Bẩm, Cục phó Cục Nông trường tổ chức “Đoàn công tác quân sự đặc biệt” thực hiện nhiệm vụ mở đường vận chuyển hàng quân sự vào Nam. 

Ngày 19/5/1959, Thường trực Tổng Quân ủy chính thức giao nhiệm vụ cho Đoàn mở đường Trường Sơn. Biên chế bước đầu của đoàn là 500 cán bộ, chiến sĩ, ngoài cơ quan Đoàn bộ, tổ chức Tiểu đoàn vận tải bộ 301 và các bộ phận xây dựng kho, sửa chữa vũ khí, bao gói hàng... 

Đầu tháng 6/1959, đồng chí Võ Bẩm vào Hồ Xá, Vĩnh Linh chủ trì cuộc họp bàn việc cụ thể việc mở đường vào Nam với một số cán bộ Khu 5, tỉnh Quảng Trị và Đặc khu Vĩnh Linh. Hội nghị xác định hướng mở tuyến, vị trí đặt trạm, quy ước thông tin, liên lạc... trên nguyên tắc vừa mở đường vừa giữ được cơ sở cách mạng nơi tuyến đường đi qua. Tuyến đường bắt đầu từ Khe Hó- Vĩnh Linh phát triển về hướng tây nam. Điểm đặt trạm cuối cùng là Pa Lin (tây nam Thừa Thiên- Huế). Khẩu hiệu có tính chất mệnh lệnh lúc này là “Ở không nhà, đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”. 

Ngày 13/8/1959, chuyến hàng đầu tiên bắt đầu vượt Trường Sơn. Với quyết tâm giành thắng lợi trận đầu, cán bộ, chiến sĩ các cung, trạm đã không quản núi cao, vực sâu, đêm tối quyết tâm đưa hàng tới đích. Sau 8 ngày đêm, chuyến hàng đầu tiên đã được Tiểu đoàn 301 chuyển tới Tà Riệp bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn. Tuy số lượng còn ít, song nó thể hiện tình dân ý Đảng, là tình cảm của Bác Hồ, của quân, dân miền Bắc gửi tới đồng bào, chiến sĩ miền Nam. 

Ngày 12/9/1959, Bộ Quốc phòng ra Quyết định thành lập Đoàn 559 trực thuộc Bộ Quốc phòng. Chỉ chưa đầy 2 năm vừa tổ chức xây dựng lực lượng, vừa soi lối mở đường, những người lính Trường Sơn đã thiết lập được tuyến hành lang giao liên vận tải quân sự dài hàng trăm ki-lô-mét trong điều kiện địa hình bị chia cắt và kẻ thù ngăn chặn quyết liệt. Theo những con đường rừng ấy, hàng chục tấn vũ khí, khí tài thiết yếu đã được chuyển đến cho lực lượng vũ trang Liên khu 5 và Tây Nguyên. 

Từ năm 1961-1964, tổ chức lật cánh sang Tây Trường Sơn. Sau 5 năm, Đoàn 559 đã trưởng thành nhanh chóng. Từ những ngày đầu tiên soi đường âm thầm lặng lẽ, những người lính Trường Sơn đã từng bước nghiên cứu, nắm bắt quy luật đánh phá ngăn chặn của kẻ thù, điều kiện tự nhiên của núi rừng Trường Sơn, mở đường gùi thồ, đường ô tô dã chiến kết hợp đường sông với tổng chiều dài gần 2.000 km (có 751 km đường ô tô, hơn 600 km đường gùi thồ, đường giao liên và hơn 300 km đường sông), đã chuyển giao cho chiến trường 2.912 tấn vũ khí, hàng hóa, hơn 12.000 cán bộ, chiến sĩ hành quân qua tuyến vào công tác, chiến đấu ở chiến trường miền Nam; góp phần đưa cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng lên thế tiến công, đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ. 

Đáp lời kêu gọi của Bác Hồ: “Nam- Bắc thi đua đánh giặc Mỹ/ Tiến lên toàn thắng ắt về ta”, các chiến trường tổ chức đánh lớn liên tục, nhu cầu các mặt tăng, Bộ đội Trường Sơn lao vào cuộc chiến đấu mới với quyết tâm mới; các đơn vị xe đều thi đua tăng cung, vượt chuyến. Binh trạm 42, Binh trạm 37, Binh trạm 44 (3 binh trạm tiếp giáp với chiến trường Trị Thiên, Tây Nguyên, Khu 5 và Nam bộ) hoàn thành vượt kế hoạch, hàng giao cho các chiến trường đạt từ 106- 131%. Tổ chức hành quân cho 6 đoàn gồm gần 2.000 người hỏa tốc vào các chiến trường đúng thời gian quy định; đây là bước phát triển mới trong chỉ huy vận tải quân sự. 

Chiến dịch phản công Đường 9- Nam Lào kết thúc thắng lợi, quân đội Sài Gòn- lực lượng nòng cốt thực hiện “Học thuyết Ních- xơn” ở Đông Dương bị giáng một đòn chí mạng. Âm mưu cắt đứt tuyến chi viện chiến lược bằng sức mạnh tổng hợp của chúng bị đập tan. Bộ đội Trường Sơn vừa phục vụ chiến dịch vừa trực tiếp chiến đấu tiêu diệt trên 5.600 tên, bắt 614 tên, gọi hàng 64 tên, bắn rơi 346 máy bay... 

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ chiến đấu, chiến đấu trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972, góp phần đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, Bộ đội Trường Sơn với lực lượng hùng hậu nhất, với quyết tâm cao nhất tham gia Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975. Lực lượng tham gia chiến dịch Tây Nguyên gồm: Sư đoàn bộ binh 968, Sư đoàn công binh 471, 2 trung đoàn phòng không, 2 trung đoàn đường ống và 1 trung đoàn thông tin. Trong chiến dịch Huế- Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh, Bộ đội Trường Sơn sử dụng 2 sư đoàn công binh 470, 472 và 1 trung đoàn công binh trực thuộc bảo đảm giao thông từ đường 9 theo Tây Trường Sơn đến Bình Phước, Tây Ninh; Sư đoàn công binh 473 và 2 trung đoàn cầu bảo đảm giao thông trên quốc lộ 1A từ Quảng Trị vào Xuân Lộc (Đồng Nai) và một số tuyến đường ngang (21, 19...) có chiều dài gần 1.000 km, Sư đoàn phòng không 377 bảo vệ đội hình chiến dịch (Quân đoàn 1, 3), 2 trung đoàn phòng không bảo vệ cánh quân duyên hải. 

11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, cờ giải phóng tung bay trên Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, miền Nam hoàn toàn giải phóng; cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đã toàn thắng. Bộ đội Trường Sơn vô cùng xúc động và tự hào đã góp sức lực, trí tuệ, xương máu của mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện được nguyện ước mở tuyến đường Hồ Chí Minh, tuyến chi viện chiến lược của hậu phương lớn cho tuyền tuyến lớn. 

Suốt 16 năm (1959-1975), hàng chục vạn bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến... từ mọi miền Tổ quốc đã đóng góp sức lực, trí tuệ, máu xương để làm nên một đường Trường Sơn huyền thoại: Mở và phát triển 5 hệ thống đường trục dọc, 21 đường trục ngang với tổng chiều dài hơn 20.000 km; lắp đặt 1.400 km đường ống dẫn xăng dầu, đào đắp 29 triệu mét khối đất đá, phá 12.000 quả bom từ trường, 8.000 bom nổ chậm; đánh 2.500 trận lớn nhỏ: diệt 18.740 tên, bắt sống 1.190 tên, thu hàng nghìn súng các loại; bắn cháy 2.455 máy bay; vận chuyển, tổ chức hành quân hơn 2 triệu lượt người vào ra chiến trường. Trong quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, gần 20.000 cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã hy sinh anh dũng; 32.000 người bị thương, hàng nghìn người bị nhiễm chất độc hóa học. 

Ban liên lạc Hội Truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị được thành lập ngày 7/7/1997 với 3 Ban liên lạc: thành phố Đông Hà, huyện Vĩnh Linh, huyện Hướng Hóa với 459 hội viên. Đến nay toàn tỉnh ngoài Ban liên lạc Hội Truyền thống Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị, Ban liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị, còn có 1 hội (Hướng Hóa), 7 Ban liên lạc cấp thành phố, huyện, thị xã; trên 50% xã phường có Ban liên lạc với 2.510 hội viên. 

Phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, những người lính Trường Sơn tỉnh Quảng Trị luôn gương mẫu trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hàng năm, Hội thường xuyên tổ chức gặp mặt truyền thống, thăm chiến trường xưa; tích cực vận động các nhà tài trợ, các doanh nghiệp là chiến sĩ Trường Sơn, của tất cả anh chị em hội viên tham gia chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn”. Với sự tài trợ của Báo Sài Gòn giải phóng, Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn VINGROUP và sự đóng góp của hội viên đã xây dựng được 56 nhà tình nghĩa (trị giá 30-50 triệu đồng/nhà), tặng hàng trăm suất học bổng, hàng nghìn suất quà với tổng trị giá 16,5 tỉ đồng. Đặc biệt với tấm lòng tri ân đồng đội, Hội Hướng Hóa, Ban liên lạc Đông Hà, Đakrông đã tổ chức tìm kiếm được 116 hài cốt liệt sĩ đưa về yên nghỉ tại nghĩa trang. 

Biến chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong chiến tranh thành chủ nghĩa anh hùng trong xây dựng, những người lính Trường Sơn ngày nay đã có mặt ở nhiều lĩnh vực của công cuộc xây dựng đất nước, tạo dựng cuộc sống mới. Từ chiến trường tiến tới công trường, hay trở về với cuộc sống đời thường, ở nơi đâu, những tập thể, hay những người lính Trường Sơn năm xưa vẫn thể hiện được bản sắc, truyền thống của Bộ đội Trường Sơn, đóng góp sức lực, trí tuệ của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Tác giả bài viết: ĐINH THANH NIÊN (Ban liên lạc Hội Truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị)

Nguồn tin: baoquangtri.vn

 Từ khóa: quyết định

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây