Nâng cao chất lượng, thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển bền vững

Thứ hai - 26/05/2014 15:21
Thực hiện Quyết định 2288/QĐ- UBND ngày 22/11/2012 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh trên cơ sở hoạt động của phong trào TDĐKXDĐSVH do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do UBMTTQVN tỉnh chủ trì và Quyết định số 1030/QĐ-BCĐ ngày 13/6/2013 ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh; Năm 2013, phong trào TDĐKXDĐSVH tiếp tục nhận:

Nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp đồng bộ giữa Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và đạt được nhiều kết qủa quan trọng.

Công tác truyền thông, vận động nhân dân tham gia thực hiện phong trào không ngừng đẩy mạnh dưới nhiều hình thức. Việc cưới, việc tang, lễ hội được tuyên truyền hướng dẫn thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị tích cực, đấu tranh với các tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào gia đình, cộng đồng, các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ được BCĐ phong trào cấp huyện quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tổ chức: Hội thi Dân số, phòng, chống bạo lực gia đình & bình đẳng giới, liên hoan văn nghệ “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người” các trò chơi dân gian được khôi phục…thu hút các làng văn hóa, đơn vị văn hóa tham gia tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiếnđược chú trọng, ngày càng xuất hiện nhiều gia đình tiêu biểu xuất sắc; nhiều gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi. Nhiều hộ gia đình thực hiện mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao: nông dân nuôi bò lai và trồng rừng, trồng lúa chất lượng cao, trồng rau sạch, nuôi tôm trên cát, chế biến thủy, hải sản kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm, tổ chức kinh doanh, dịch vụ, trồng hoa, cây cảnh…thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh ( năm 2013thu nhập bình quân đầu người đạt 26,9 triệuđồng/người/năm), đời sống của đại đa số người dân không ngừng được cải thiện.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã đi vào nề nếp,thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tác động tích cực đến tư tưởng,đạo đức lối sống của mỗi thành viên trong gia đình, định hình những chuẩn mực mới có giá trị trong đời sống thực tiễn, bồi dưỡng, giáo dục nhân cách đủ sức mạnh chống lại sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội. . Phong trào góp phần làm thay đổi diện mạo cơ sở hạ tầng, huy động nguồn to lớn trong nhân dân xây dựng đường xá, thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở hay công trình phúc lợi khác, góp phần làm chuyển bến tích cực văn hóa, thể thao ở cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh đã có 132.650/153.950 gia đình được công nhận gia đình văn hóa ( đạt 86,2%). Riêng trong năm 2013 có 4.891 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, trong đó có 10 gia đình. Các gia đình đạt danh hiệuvăn hóa sống gương mẫu, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước, quy chế dân chủ ở cơ sở. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng mô hình phòng, chống tội phạm, phòng, chống bạo lực gia đình...

Phong trào xây dựng làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóangày càng phát triển bền vững. Hầu hết các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng tác phong, lề lối làm việc, vận động Cán bộ, công chức viên chức- lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Đảng- Đoàn thể vững mạnh, tăng cường các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, thực hiện quy chế dân chủ; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phấn đấu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Đến nay đã có 1.782/1.975 làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa (đạt tỷ lệ 90,2%). Riêng trong năm 2013, có 106 làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị đựợc công nhận đạt chuẩn văn hóa, trong đó có 42đơn vị được UBND tỉnh công nhận đơn vị văn hóa xuất sắc. Công tác Xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cưđược triển khai sâu rộng, tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 927/1.144 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, có 1.120/1.144 khu dân cư xây dựng hương ước, quy ước. Ở các cộng đồng khu dân cư phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tương thân tương ái, phát huy dân chủ ở cơ sở. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài... được đẩy mạnh. Trong năm 2013, UBMT các cấp đã vận động nhân dân đóng góp 31.000 ngày công xây dựng các công trình công cộng và gần 20 tỷ đồng xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch, huy động được 16,226 tỷ đồng "Quỹ vì người nghèo", 8,9 tỷ đồng vào “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”,xây dựng 533 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, 174 nhà tình nghĩa, trị giá gần 8,5 tỷ đồng, sữa chữa nhà ở cho 129 hộ gia đình, 22 nhà ở cho người có công với cách mạng, hỗ trợ khó khăn đột xuất, giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, chăn nuôi, khám chữa bệnh... trên 4 tỷ đồng, huy động gần 8,9 tỷ đồng vào “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”,cứu trợ đồng bào bị thiên tai bão lụt tại các địa phương trên 11 tỷ đồng.

Tiếp tục đưa phong trào văn hóa phát triển, các địa phương trên địa bàn tỉnh chú trọng đầu tư nguồn lựcxây dựng các thiết chế văn hóa, xây dựng nhà văn hóa, điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi tạo ra các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh tại cộng đồng dân cư. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được 86 nhà văn hóa xã, 912 nhà văn hóa thôn, bản, khu phố. Có nhiều địa phương đầu tư từ 200- 500 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa với đầy đủ các trang thiết bị như: Âm thanh, loa máy, ti vi, tủ sách, loa truyền thanh... Ngoài ra cộng đồng dân cư tại các địa phương trong tỉnh đã tự giác tham gia đóng góp công, sức tiền của cùng với nhà nước xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhà trẻ, trường học, trạm y tế, đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, nhà văn hóa khu dân cư ... ngày một khang trang.

Phong trào "Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại"được chỉ đạo có hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân. Trong năm 2013, số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên  đạt 27% (trong CBCNVC đạt 82%, lực lượng vũ trang 99,5%). Các địa phương phong trào TDTT phát triển mạnh là: Hướng Hóa, Đông Hà, Vĩnh Linh, TX Quảng Trị, Hải Lăng và Triệu Phong.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, thúc đẩy Phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển bền vững; phát huy tinh thần làm chủ của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; mọi người sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, theo quy ước, hương ước  của cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế -xã hội của tỉnh./. 

Tác giả bài viết: Lê Thị Duyên

 Từ khóa: phong trào

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây