Nâng cao hiệu quả xúc tiến Du lịch Quảng Trị

Thứ năm - 16/01/2014 14:43
Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp có tính dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần bảo vệ và khai thác các giá trị tự nhiên, văn hóa tạo ra cảnh quan thiên nhiên đẹp. Trong hoạt động du lịch, thông tin xúc tiến du lịch có vai trò quan trọng, là chất xúc tác, đòn bẩy để phát triển du lịch, là một phần không thể thiếu, là hoạt động mang tính chất năng động và nhập cuộc nhất hiện nay. Du lịch mang đậm tính văn hóa, có tính gắn kết liên ngành, liên vùng cao mà nếu bỏ qua các yếu tố này sẽ hạn chế sự phát triển của ngành du lịch. Hơn nữa, trong xu thế hội nhập của du lịch thế giới hiện nay, việc tăng cường sự gắn kết phát triển du lịch giữa các quốc gia, vùng và các địa phương, các ngành là giải pháp cần thiết.
Ông: Nguyễn Văn Tuấn - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch và các quan khách đến thăm và chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng triển lãm Du lịch tỉnh Quảng Trị tại Hội chợ Du lịch Đồng bằng sông Hồng mở rộng - Hải Phòng 2013
Ông: Nguyễn Văn Tuấn - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch và các quan khách đến thăm và chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng triển lãm Du lịch tỉnh Quảng Trị tại Hội chợ Du lịch Đồng bằng sông Hồng mở rộng - Hải Phòng 2013

Hội thảo Quốc tế hợp tác và phát triển Kinh tế - Du lịch hành lang kinh tế Đông - Tây

Những năm gần đây, hoạt động thông tin xúc tiến quảng bá du lịch Quảng Trị đã được đẩy mạnh, góp phần không nhỏ trong việc thu hút du khách và các dự án đầu tư vào lĩnh vực này. Thời gian qua, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch đã phát hành các ấn phẩm: Tờ rơi, tập gấp, bản tin, bản đồ du lịch, đĩa VCD, Website điện tử... để tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh du lịch của địa phương. Việc quảng bá du lịch Quảng Trị trên các phương tiện thông tin đại chúng được chú trọng.

Bên cạnh đó, việc tham gia các hội nghị gặp gỡ các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ, tổ chức hội nghị về du lịch, hợp tác phát triển du lịch giữa 3 tỉnh của 3 nước (Quảng Trị - Việt Nam, Savannakhet – Lào, Mukdahan – Thái Lan), tổ chức hoạt động xúc tiến du lịch tại các hội chợ du lịch quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Nha trang …với sự vào cuộc của một số đơn vị lữ hành là những bước tiến mới trong hoạt động xúc tiến du lịch.


 

Hội chợ nhịp cầu xuyên Á năm 2012

Với những việc làm cụ thể, thiết thực trong hoạt động xúc tiến du lịch Quảng Trị thời gian qua đã đem lại kết quả đáng khích lệ trong việc thu hút khách du lịch và các dự án đầu tư. Lượng khách đến Quảng Trị năm sau đều cao hơn năm trước, nhờ đó, sự đóng góp của du lịch vào tăng trưởng kinh tế ngày càng cao. Hơn nữa, sự phát triển của du lịch còn kéo theo nhiều ngành nghề, dịch vụ phát triển và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ. 

    

Khách Du lịch đến đảo Cồn Cỏ

Để mở rộng hơn nữa các hoạt động du lịch và dịch vụ của tỉnh, nhiệm vụ thông tin quảng bá, xúc tiến du lịch cần được đầu tư về nội dung và hình thức; nhất là cần chủ động lập kế hoạch tham gia tốt các hội chợ, các cuộc hội thảo, các sự kiện về du lịch trong nước và quốc tế. Đầu tư đổi mới thiết kế, maket các ấn phẩm du lịch như: Bản đồ du lịch, cẩm nang du lịch, đĩa VCD, bản tin du lịch, nội dung hình ảnh và ngôn ngữ quốc tế trên trang thông tin điện tử...phải được nghiên cứu, bổ sung nội dung, thay đổi hình thức để tạo sự hấp dẫn và phong phú, dễ tra cứu tìm hiểu. Cần tổ chức các đợt khảo sát, nghiên cứu, đánh giá thị trường du lịch Quảng Trị một cách quy mô và chuyên nghiệp. Hoạt động xúc tiến du lịch phải có một chiến lược dài hạn, cụ thể cho từng thị trường khách du lịch. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ xúc tiến quảng bá cho mỗi giai đoạn và đặc điểm thị trường khách để tổ chức các hoạt động quảng bá phù hợp là việc làm hết sức cần thiết.

Hội nghị hợp tác Du lịch giữa 3 tỉnh của 3 nước 

Nguồn nhân lực làm công tác xúc tiến còn thiếu. Hiện nay hoạt động thông tin quảng bá, xúc tiến du lịch, xúc tiến đầu tư du lịch của tỉnh do Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch đảm nhiệm, nhưng đội ngũ quá mỏng (thực tế mới chỉ có 02 biên chế) chưa được bổ sung đủ theo quy chế tổ chức, mặt khác cán bộ làm công tác xúc tiến chưa được đào tạo, tập huấn chuyên sâu về xúc tiến, quảng bá du lịch, marketing du lịch. Đào tạo mới chỉ dừng lại ở việc cử cán bộ đi huấn kỹ năng xúc tiến du lịch ngắn hạn nên thực sự chưa có tác dụng nhiều.

Sự phối kết hợp giữa Trung tâm với các đơn vị trong ngành, với hiệp hội du lịch, các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong và ngoài tỉnh chưa hiệu quả. Đây là vấn đề đã được nói đến nhiều lần nhưng vẫn chưa tìm ra giải pháp cụ thể. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm xúc tiến du lịch thông qua việc mở các lớp bồi dưỡng hoặc cử cán bộ đi học các lớp đào tạo về nghiệp vụ marketing du lịch, ứng dụng công nghệ trong xúc tiến, giới thiệu thị trường và nghiên cứu thị trường là việc cần thực hiện thường xuyên hơn. Cần sớm bổ sung đủ biên chế (06 biên chế) và tính đến bổ sung nhiệm vụ hỗ trợ khách du lịch để đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ.

Các doanh nghiệp du lịch chưa chú trọng đến công tác xúc tiến quảng bá. Thực tế là phần lớn các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn chưa ý thức được vai trò, tác dụng của công việc này nên họ không đầu tư hoặc đầu tư rất ít về nhân lực cũng như kinh phí. Thậm chí có những đơn vị còn cho đó là việc không cần thiết, không phối hợp với cơ quan chuyên môn trong cung cấp thông tin, tham gia các sự kiện và hoạt động quảng bá. Tình trạng này nếu tiếp tục diễn ra sẽ gây ảnh hường xấu đến kết quả xúc tiến. Chỉ khi nào doanh nghiệp chủ động phối hợp có trách nhiệm để quảng bá hình ảnh, sản phẩm của chính mình thì mới thực sự hiệu quả.

Bãi tắm Cửa Việt

Quảng Trị có rất nhiều yếu tố thuận lợi cho phát triển du lịch ở các loại hình như: du lịch tâm linh văn hóa lịch sử; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; du lịch Đông - Tây. Do đó, địa phương đã quy hoạch các khu, tuyến, điểm du lịch và ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch tại các địa bàn có lợi thế về du lịch. Du lịch Quảng Trị đang được sự hỗ trợ tích cực của các cấp chính quyền trong tỉnh với mong muốn đưa du lịch dịch vụ thành ngành kinh tế mũi nhọn. Để tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, đưa du lịch Quảng Trị trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thời gian tới ngành du lịch Quảng Trị cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

Thứ nhất: Huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển du lịch có hiệu quả bao gồm đầu tư trực tiếp cho ngành du lịch và gián tiếp qua các ngành khác có liên quan đến du lịch. Nguồn vốn đầu tư cho du lịch mang tính chất đa dạng, lượng vốn còn thiếu rất nhiều. Chính vì vậy để có thể phát triển du lịch thì cần phải tăng cường đầu tư thỏa đáng và hợp lý cho phát triển du lịch. Để thực hiện việc huy động vốn có hiệu quả thì cần có kế hoạch, chủ trương cho việc huy động vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, nhất là nguồn vốn ODA. Để có tốc độ tăng trưởng du lịch cao thì đòi hỏi phải có nhiều biện pháp hỗ trợ trong đó biện pháp sử dụng đồng vốn đầu tư là một biện pháp quan trọng. Các giải pháp chung nhằm để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch như: sử dụng có hiệu quả nguồn vốn thu hút từ bên ngoài bằng cách đầu tư vào những sản phẩm du lịch đem lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước và lợi nhuận cho người lao động; vốn của nhà nước cần được sử dụng có hiệu quả, tạo môi trường kinh tế thuận lợi cho sự  phát triển kinh tế xã hội nói chung và du lịch nói riêng.

Lựa chọn, đề xuất đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dịch vụ du lịch Trường Sơn; Tập Trung đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo hướng đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm làm cơ sở kích thích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; trước mắt tập chung vào những điểm du lịch, khu du lịch mũi nhọn của tỉnh như: Cửa Việt – Cửa Tùng, Trường Sơn, Bản cổ Klu…; Thực hiện xã hội hóa phát triển du lịch, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tham gia vào các hoạt động du lịch dưới những hình thức khác nhau nhằm đem lại hiệu quả cao; Có chính sách và giải pháp tạo nguồn vốn phát triển du lịch, huy động mọi nguồn vốn để giải quyết về nhu cầu đầu tư, đảm bảo tốc độ tăng trưởng GDP.

Khu Du lịch Suối nước nóng Klu

Thứ hai: Ngoài sản phẩm du lịch mũi nhọn, Quảng Trị cần đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch bổ trợ nhằm nâng cao sức cạnh tranh, sức hấp dẫn của sản phẩm chủ đạo, để thu hút thêm thị trường khách mới, đảm bảo tính bền vững, ổn định. Trong đó tập trung xây dựng thương hiệu du lịch: Hoài niệm về chiến trường xưa - DMZ, “Một ngày ăm cơm ba nước”, du lịch sinh thái biển đảo; du lịch lễ hội tâm linh; du lịch cộng đồng...

Lễ hội Arieuping

Thứ ba: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với các ngành và các cấp, xây dựng quy chế phối hợp để đảm bảo cho việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch và các hoạt động du lịch đạt hiệu quả đồng thời ngăn ngừa, hạn chế được những yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thuần phong mỹ tục và môi trường, chèo kéo, chặt chém du khách… để đảm bảo cho hoạt động du lịch bền vững. Đối với các dự án phát triển các khu du lịch, công trình quan trọng cần thành lập ban chuẩn bị (kêu gọi, xúc tiến) đầu tư, và sau này trở thành các ban quản lý dự án có năng lực, hoạt động hiệu quả; Xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật về du lịch nhằm tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để quản lý và khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác thống kê du lịch, xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách phát triển du lịch của tỉnh; Sớm đầu tư xây dựng và hoàn thành một số khu quy hoạch và thực hiện phối hợp quản lý chặt chẽ việc xây dựng theo quy hoạch ở các khu du lịch trọng điểm; Tăng cường phối hợp hành động liên ngành và liên vùng.

Thứ tư: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ngành kinh tế du lịch trong các cấp, các ngành và nhân dân; nâng cao vị thế và hình ảnh của du lịch Quảng Trị với bạn bè trong nước, khu vực và quốc tế, từ đó thu hút  khách du lịch và nguồn vốn đầu tư; Xây dựng hệ thống các trung tâm cung cấp các thông tin về du lịch, về tiềm năng - đất nước và con người Quảng Trị cho khách du lịch ở những đầu mối giao thông quan trọng (Lao Bảo, Klu). Tiến tới mở các văn phòng đại diên du lịch của Quảng Trị tại các thị trường trọng điểm trong và ngoài nước; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các lực lượng thông tin đối ngoại, đặt các văn phòng xúc tiến du lịch tại các thị trường trọng điểm; tranh thủ sự hỗ trợ quốc tế để xúc tiến quảng bá du lịch Quảng Trị có hiệu quả; Thực hiện các chương trình thông tin quảng bá về những sự kiện diễn ra hàng năm trên địa bàn tỉnh như hội chợ, văn hóa thể thao, lễ hội …; Tổ chức các chiến dịch xúc tiến, quảng bá, phát động thị trường theo chuyên đề; tổ chức và tham gia hội nghị, hội chợ, triển lãm, hội thảo du lịch ở trong nước và quốc tế để giới thiệu rộng rãi tiềm năng du lịch của địa phương, kích thích du lịch trong nước và quốc tế.

Hội chợ Quốc tế Thương mại Du lịch ở Savanakhet - Lào

Thứ năm: Đào tạo và bổ sung nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực du lịch.Đây là giải pháp mang tính toàn diện không chỉ là những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, môi trường sinh thái đối với cán bộ quản lý và kinh doanh du lịch mà cần đối với du khách và cộng đồng dân cư địa phương, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc giáo dục, bảo vệ môi trường và tài nguyên cho phát triển du lịch; Bên cạnh việc đào tạo cán bộ ngành tại các trường nghiệp vụ, cần khuyến khích doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo nguồn nhân lực du lịch, tổ chức các khóa đào tạo tại chỗ nhằm nhanh chóng cung cấp nguồn nhân lực du lịch đáp ứng nhu cầu du lịch trước mắt; Ngoài nhiệm vụ đào tạo nghiệp vụ, các chương trình về nhận thức du lịch cũng cần được lồng ghép trong chương trình giáo dục phổ thông tại địa phương nhằm tạo sự chuẩn bị bước đầu cho sự tham gia trong tương lai của các thế hệ mai sau trong hoạt động du lịch. Bổ sung đủ biên chế cho Phòng Thông tin xúc tiến du lịch, thành lập bộ phận chuyên trách hoạt động thông tin quảng bá và hỗ trợ khách du lịch tại Trung tâm Thông tin du lịch Lao Bảo.

 Thứ sáu: Để tránh sự chồng chéo trong khai thác tài nguyên lãnh thổ giữa các ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh, dẫn đến tình trạng cạn kiệt tài nguyên và suy thoái môi trường, cần thiết phải xây dựng quy hoạch tông thế với đầy đủ ý nghĩa của nó trên quan điểm khai thác hợp lý và có hiệu quả nhất những tiềm năng về tài nguyên, đồng thời phải đảm bảo sự phát triển bền vững của môi trường sinh thái; để triển khai các quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt cho các khu du lịch, điểm du lịch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể của địa phương phù hợp với đất nước hiện nay. Việc quy hoạch các khu, điểm du lịch cần phải tăng cường bảo vệ và giữ gìn cảnh quan, quy hoach nên tập trung vào các khu điểm du lịch tiêu biểu không dàn trải và phải có sự gắn kết giữa các ngành của địa phương. Nếu quy hoạch đúng, quản lý hợp lý thì mới có thể đầu tư phát triển du lịch nhanh và bền vững.

Đoàn famtrip tại di tích cầu Hiền Lương – Sông Bến Hải

Thứ bảy: Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật của nhà nước; Kiến nghị xây dựng bổ sung hoàn thiện quy chế ưu đãi đầu tư, quy định về hỗ trợ đầu tư làm cơ sở cho công tác kêu gọi và hỗ trợ nhà đầu tư một cách nhất quán. Nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ tài nguyên du lịch và môi trường bằng các hình thức tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng như đài báo, truyền hình, những hiểu biết về lợi ích của việc bảo vệ tài nguyên du lịch và môi trường đối với đời sống sinh hoạt và sức khỏe cộng đồng sẽ dần dầnđược nâng cao trong nhận thức của người dân. Nâng cao đời sống cộng đồng, tạo công ăn việc làm của người dân gắn với các hoạt động phát triển du lịch tại các điểm du lịch sẽ là yếu tố đảm bảo để người dân tham gia tích cực vào việc bảo vệ tài nguyên du lịch, bảo vệ môi trường khu vực và là một điều kiện tiên quyết bảo đảm việc phát triển du lịch bền vững và có hiệu quả cao.

Hội chợ ẩm thực tại thành phố Huế

Để thực hiện các giải pháp trên, cần tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định một số ván đề sau làm cơ sở tổ chức thực hiện.

1. Xây dựng và ban hành Chương trình xúc tiến du lịch Quảng Trị đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trong đó nhấn mạnh đến vai trò của các chương trình quảng bá xúc tiến, nghiên cứu xây dựng tổng hợp thông tin, xúc tiến đầu tư phát triển du lịch, hỗ trợ nhà đầu tư và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn.

2. Hoàn thiện cơ chế chính sách ưu đãi đặc biệt để hỗ trợ và thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch.Ưu tiên bố trí kinh phí để tham gia các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, tổ chức các hoạt động khảo sát, giới thiệu du lịch Quảng Trị tại một số địa bàn khách trọng điểm. Tập trung vốn đầu tư cơ sở hạ tầng các Khu du lịch đã được quy hoạch.

3. Tăng cường công tác phối hợp trong các hoạt động thông tin quảng bá xúc tiến du lịch giữa Trung tâm với các đơn vị trong ngành, các doanh nghiệp du lịch, các địa phương trong và ngoài tỉnh.  

4. Kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy lãnh đạo và cán bộ làm công tác xúc tiến du lịch, bổ sung đủ số lượng viên chức theo cơ cấu tổ chức theo đề án và quy chế hoạt động đã được phê duyệt để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ, bổ sung chức năng hỗ trợ khách du lịch và thành lập mới bộ phận thông tin quảng bá và hỗ trợ khách du lịch tại Trung tâm Thông tin Du lịch Lao Bảo.

5. Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, kêu gọi hợp tác đầu tư hạ tầng du lịch, hỗ trợ tốt các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trong điều kiện nguồn kinh phí hạn hẹp và còn những hạn chế kể trên, để hoạt động xúc tiến du lịch tỉnh Quảng Trị thực sự phát triển sâu rộng và hiệu quả nhất thiết phải có sự đoàn kết, phối hợp toàn diện; sự hợp tác và đồng thuận của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch từ trung ương đến địa phương, của cộng đồng các doanh nghiệp, chính quyền và người dân địa phương trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp. Sự kết hợp các yếu tố nội lực và ngoại lực trong hoạt động xúc tiến du lịch sẽ góp phần không nhỏ đưa Quảng Trị trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Dương

 Từ khóa: phát triển, du lịch

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây