Quảng Trị cam kết cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư

Thứ ba - 19/04/2016 09:12
Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn trước thềm Hội nghị xúc tiến Đầu tư - Du lịch tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định, nỗ lực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư của tỉnh chính là thế mạnh để tỉnh trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn, đầy hứa hẹn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thưa ông, năm 2016, kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, với hàng loạt cam kết hội nhập đã và đang được thực hiện. Điều này sẽ tác động ra sao tới kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị?

Cùng với cả nước, Quảng Trị cũng đang bước sang một giai đoạn phát triển mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tăng cường; môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh không ngừng được cải thiện; tiềm năng, lợi thế của tỉnh đã từng bước được phát huy.

Tuy nhiên, khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều. Với Quảng Trị, đó là chất lượng tăng trưởng chưa cao, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế còn nhiều hạn chế; khó khăn trong huy động và thu hút các nguồn vốn đầu tư, ảnh hưởng đến việc thực hiện các chương trình, dự án lớn của tỉnh. Ngoài ra, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường sẽ là những nhân tố cần phải tính đến trong quá trình phát triển.

.
Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị 

Để tạo bước đột phá trong giai đoạn này, chúng tôi đã xác định mục tiêu, giải pháp, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội một cách cụ thể. Bên cạnh việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, tỉnh rất chú trọng nhân tố con người và khoa học công nghệ, lấy con người là nhân tố trung tâm, nhằm phấn đấu đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội; lấy khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực cho phát triển nhanh, bền vững.

Bên cạnh đó, phát triển kinh tế phải kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa với phát triển xã hội và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường theo hướng xanh và bền vững.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư - quảng bá du lịch tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất, do UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức vào ngày 16 và 17/4 tới sẽ đưa ra thông điệp gì, thưa ông?

Cùng với việc kiên quyết thực hiện việc đầu tư theo đúng quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng và phê duyệt các dự án đầu tư công, tỉnh Quảng Trị cam kết với các nhà đầu tư sẽ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực đầu tư và thực hiện đầy đủ các cơ chế, chính sách ưu đãi của Nhà nước và chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư của tỉnh.

Thực tế đang đòi hỏi phải đổi mới tư duy và phương pháp xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm, có như vậy mới huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực có hiệu quả, theo thứ tự ưu tiên hợp lý nhất các nguồn lực của Nhà nước và xã hội cho đầu tư phát triển theo quy hoạch. Bởi vậy, ngay trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh đã  tính toán kỹ đến kế hoạch huy động vốn, phát triển nguồn nhân lực và khoa học - công nghệ, bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Cũng cần nói thêm, việc tổ chức và thực hiện xúc tiến đầu tư của tỉnh lần này có sự tham gia của các định chế tài chính, đảm bảo tính khả thi của các dự án, cũng như hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Với phương thức tiếp cận mới này, cùng với những tiềm năng lợi thế của Quảng Trị và các chính sách ưu đãi cho các dự án trong các lĩnh vực công nghiệp điện - năng lượng, chế biến nông lâm, thủy sản, tăng cường cơ sở hạ tầng, giáo dục - y tế và du lịch, thương mại dịch vụ, chúng tôi tin là các mục tiêu thu hút các nguồn vốn đầu tư ngày càng tốt hơn, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI đã đề ra.

Ngoài những lợi thế tự nhiên, cũng như các chính sách ưu đãi, theo ông Quảng Trị có gì đặc biệt để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư?

Quảng Trị ở xa các trung tâm kinh tế lớn, hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu đồng bộ, nhất là các hạ tầng quan trọng, liên quan đến thu hút đầu tư như sân bay, cảng biển lớn. Đó là hạn chế tự nhiên. Để thu hút nhà đầu tư, chúng tôi không còn cách nào khác là phải cải thiện môi trường đầu tư, đặc biệt là tập trung cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư từ lúc tìm hiểu đầu tư đến triển khai thực hiện dự án. Đây là chủ đề chính của năm 2016 mà Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2, Khóa 16 đã đề ra, đó là: "Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh" và UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo điều hành xung quanh nội dung này.

Một trong các nhiệm vụ trọng tâm của chương trình là cải cách thủ tục hành chính, nhất là những thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, kiểm soát các thủ tục hành chính một cách chặt chẽ, công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2563/2015/QĐ-UBND về việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân tại cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, áp dụng tại các cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ thủ tục giải phóng mặt bằng…

Chúng tôi cũng đã phân công trách nhiệm rất cụ thể cho các cơ quan hỗ trợ nhà đầu tư. Cụ thể, đối với các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, Khu kinh tế Đông Nam… giao cho Ban quản lý Khu kinh tế làm đầu mối; đối với các dự án ngoài các khu kinh tế, khu công nghiệp, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối; đối với các cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan phải tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư khi có nhu cầu đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp, địa phương trong tỉnh.

Như vậy, trên mỗi địa bàn đầu tư đều có một cơ quan chịu trách nhiệm hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, tránh  tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Cách giải quyết này đã rút ngắn thời gian làm thủ tục so với quy định từ 10 - 15 ngày.

Cụ thể thời gian tới, Quảng Trị tập trung thực hiện những nhiệm vụ gì, thưa ông?

Đang có nhiều công việc được đặt ra ở tất cả các cấp.

Thứ nhất, cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu đưa chỉ số PCI của tỉnh thuộc tốp 20 của cả nước.

Thứ hai, đầu tư cải thiện cơ sở vật chất hạ tầng. Quảng Trị vẫn còn là một tỉnh khó khăn, ngân sách đầu tư phát triển còn nhiều hạn chế. Chúng tôi có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng, mạnh dạn thí điểm việc xã hội hóa đầu tư một số bến xe, bến cảng, cơ sở y tế, trường học... để huy động nguồn vốn từ khu vực kinh tế tư nhân.

Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng và đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhất là các nhà đầu tư chiến lược và các dự án có quy mô lớn, giữ vai trò động lực. Tích cực tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ngành để vận động và triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án ODA.

Thứ ba, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đến công tác đào tạo nghề.

Thứ tư, tăng cường công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư. Đặc biệt hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; triển khai dự án sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư…

Với nỗ lực cải thiện mạnh mẽ chính sách và môi trường đầu tư, chúng tôi tin rằng, Quảng Trị sẽ là một trong những điểm đến hấp dẫn, đầy hứa hẹn đối với  các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nguồn tin: baodautu.vn

 Từ khóa: đầu tư

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây