Xây dựng môi trường văn hóa trong công sở

Thứ sáu - 12/09/2014 09:40
(QT) - Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã chỉ rõ: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người Việt Nam hoàn thiện nhân cách.

Quán triệt quan điểm của Đảng, thực tiễn cho thấy, để tồn tại và phát triển con người cần hai môi trường cơ bản: môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Trong môi trường xã hội có môi trường văn hóa. Ở đó nhân loại hình thành nên cho mình những giá trị, chuẩn mực trong mối quan hệ giữa người và người theo hướng chân – thiện – mỹ. 

Điều đó cũng có nghĩa rằng, con người không thể thực sự trở thành “người” nếu tách khỏi môi trường văn hóa, định hướng văn hóa. Một môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, thích hợp, phong phú chính là “cái nôi” nuôi dưỡng, là nguồn năng lượng để hình thành bản lĩnh, năng lực sáng tạo, đạo đức, tâm hồn, tình cảm và nhân cách con người. Không thể có một tâm hồn lớn, một nhân cách trong sáng lại được sinh trưởng trong một môi trường văn hóa ô nhiễm, độc hại; và cũng không thể có sự vững mạnh của một cơ quan, đơn vị nếu ở đó không xây dựng được môi trường văn hóa công sở và những giá trị chuẩn mực. 

Xây dựng môi trường văn hóa công sở thực chất là “dung môi” để dung dưỡng nhân cách của con người. Bởi vì, công sở là một tổ chức thực hiện cơ chế điều hành, kiểm soát công việc hành chính, là nơi soạn thảo văn bản để thực hiện công vụ, đảm bảo thông tin cho hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, nơi phối hợp hoạt động thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao; là nơi tiếp nhận yêu cầu, đề nghị, khiếu nại của công dân, là bộ phận hợp thành tất yếu của thiết chế bộ máy quản lý nhà nước. 

Xây dựng môi trường văn hóa ở công sở thực chất là xây dựng lề lối, tinh thần làm việc; phong cách, nguyên tắc lãnh đạo, quản lý; tinh thần tương thân, tương ái giữa đồng chí và đồng nghiệp, giữa lãnh đạo, quản lý và nhân viên. Văn hóa một mặt thể hiện ở trình độ quản lý, điều hành, tri thức của người cán bộ, đảng viên nói riêng và công chức, viên chức nói chung. 

Mặt khác, văn hóa hiện hữu cụ thể ở ngôn ngữ, cử chỉ, trang phục, tác phong, cách ứng xử giữa con người với con người trong và ngoài cơ quan. Đó là một chuỗi các hoạt động, bao gồm nhiều khâu, nhiều người với một quá trình liên tục. Ở đó, mỗi cán bộ, đảng viên, ngoài việc phải thấm nhuần chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, còn phải tiêu biểu cho nhân cách sống trong mối quan hệ giữa con người với con người, con người với tổ chức, cộng đồng; phải trở thành điển hình trong việc xây dựng khối đại đoàn kết. 

Để xây dựng được môi trường như thế không phải trong một sớm, một chiều mà là cả một quá trình, bắt đầu từ mỗi con người cụ thể với từng việc làm cụ thể. Trước hết mỗi cá nhân phải tự hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, hướng tới lợi ích chung, đảm bảo sự công bằng, bình đẳng, hợp pháp, hợp lý, hợp tình. Mọi việc làm, lời nói nếu đi lệch quỹ đạo ấy không những gây tổn hại đến sự vững mạnh của đơn vị mà còn làm ảnh hưởng tới chính nhân cách của mỗi con người. Một cơ quan có môi trường văn hóa công sở lành mạnh thì ở đó nội quy, quy chế phải được chấp hành; mọi quyết định lãnh đạo, quản lý phải thông suốt, được tuân thủ một cách tự nguyện. Và những quyết định ấy đều vì con người, hướng tới con người. 

Mỗi cá nhân đến cơ quan là để làm việc, mọi sự trao đổi phải đúng lúc, đúng chỗ, đúng nội dung, quan điểm. Mỗi con người dù ở cương vị nào cũng gắn liền với một tổ chức, có thể là gia đình, cơ quan, đơn vị và rộng hơn nữa là Tổ quốc. Dù ở cấp độ nào thì mỗi tổ chức đều có người đứng đầu, có nội quy, quy chế hoạt động, quy chế ấy được xây dựng từ ý chí của tập thể, sáng suốt của người lãnh đạo quản lý…do đó cần phải được tuân thủ. Như vậy, văn hóa là nhân văn, môi trường văn hóa ở công sở là những giá trị nhân văn được cụ thể hóa trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi người. 

Trong quá trình ấy, tình người – các giá trị “người” định hướng cho suy nghĩ và hành động, tạo nên động lực, niềm hứng khởi khi thực hiện nhiệm vụ. Cũng từ môi trường văn hóa công sở lành mạnh làm cho con người biết sống, yêu thương đồng chí, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh. 

                                                            NGUYỄN QUỐC THANH

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây